Giới thiệu Hội thảo khoa học

1. Mục tiêu của Hội thảo

Quá trình phát triển và hội nhập thế giới vào sự phát triển chung của Việt Nam đã đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức và vấn đề xã hội. Đề án 32 về Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020 theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo dấu mốc lịch sử cho sự phát triển của nghề Công tác xã hội ở Việt Nam. Mặc dù chỉ mới hình thành, nghề Công tác xã hội ở Việt Nam đã từng bước chuyên nghiệp hóa, dần khẳng định là một nghề mang lại phúc lợi xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn dân, thay đổi và thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang trong quá trình xây dựng Luật nghề Công tác xã hội nhằm tạo ra một khung pháp lý vững chắc cho sự phát triển của nghề Công tác xã hội. Các cơ sở đào tạo đã và đang từng bước đổi mới chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của thực tiễn về nguồn nhân lực. Các tổ chức, trung tâm và cơ sở xã hội đã và đang xây dựng các mô hình dịch vụ xã hội ngày càng chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu của người dân. Điều đó cho thấy, tam giác “Pháp luật – Giáo dục và Thực tiễn” có thể tạo ra một cơ sở khoa học để nghề Công tác xã hội có vị trí vững chắc trong xã hội.

Trong khuôn khổ của Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2018, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam: Vai trò của Pháp luật – Giáo dục và Thực tiễn”. Hội thảo này là diễn đàn để các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà thực hành Công tác xã hội trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp và sáng kiến nhằm xây dựng một “tam giác” vững chắc để thúc đẩy sự phát triển của nghề Công tác xã hội phù hợ với đặc điểm về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội của Việt Nam.

2. Nội dung chính của Hội thảo

Những tham luận và báo cáo của Hội thảo tập trung vào 3 chủ đề chính sau:

Chủ đề 1: Cơ sở pháp lý phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam

Chủ đề 2: Chương trình đào tạo Công tác xã hội: Thực tiễn, thách thức, đổi mới

Chủ đề 3: Mô hình dịch vụ và trợ giúp xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam