Mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện, trường học…

Mô hình trợ giúp xã hội đối với các nhóm đối tượng đặc thù (trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghiện…)

Mô hình dịch vụ Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng…

Các mô hình phòng ngừa, trị liệu, phát triển trong Công tác xã hội cá nhân, nhóm (mô hình phòng trị liệu rối nhiễu tâm trí; mô hình can thiệp, trị liệu cho trẻ tự kỷ; mô hình phòng chống bạo lực gia đình…)

Mô hình Công tác xã hội cộng đồng với đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng nghèo, dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu và sự cố môi trường…

Mô hình câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng, gia đình…