Đăng ký/Registration

I’ve invited you to fill out a form:
Đăng ký tham gia Hội thảo/Registration to conference

Họ và tên/Full name (first name, last name) 

Đơn vị/Institution 

Email 

Địa chỉ/Address (city, country)

Đăng ký tham gia Phiên chuyên đề/Themed session 
Do you require accomodation?

Never submit passwords through Google Forms.

Call for papers

International Scientific Conference

“Toward the advancement of social work profession in Viet Nam: Role of Policy – Education – Professional Practice”

*SCOPE AND OBJECTIVES

Along with national and regional development in contemporary Vietnam, an increasing number of problems and challenges have been increasingly emerged and threatening the wellbeing of population. Social Work as an emerging profession has remarkably contributed to social welfare, promoting sustainable community development and social change and development in general.

The SWPVN 2018 Conference titled “Toward The Advancement Of Social Work Profession in Vietnam: Role of Policy – Education – Professional Practice” will act as a discussion forum, promoting the identification of available experience and new ideas or advances from policy-makers, experts, educators and practitioners, and creating a platform for cooperation to further advance the development of Social Work Profession in Vietnam for national development toward sustainability.

*THEMATIC CONTENTS

Theme #1: Legal framework for Social Work Profession in Vietnam 

 • Laws and regulations for Social Work Profession in Vietnam and lessons learnt from other countries.
 • Policy system in Vietnam for supporting disadvantaged and vulnerable groups in Vietnam.
 • Role of macro system and policy-making system in developing Social Work profession.
 • Role of Social Work associations in the development of Social Work profession.

Theme #2: Social Work Educational Policy and Standards  

 • Educational standards, curriculum for social work education and training.
 • Needs and practice of continuing education in Social Work in Vietnam.
 • Field education and practice in Social Work.

Theme #3: Professional Practical Models in Social Work

 • Social work practice in hospital, school and other settings..
 • Social work models in supporting children, people with disabilities, the elderly etc
 • Social work models in mental health, community health.
 • Preventative, treatment and development models in social work with individuals and groups.
 • Social work practice with ethnic minority groups, poor communities, vulnerable groups/communities in a changing climate and socioeconomic context.
 • Club, peer support group, family support groups…

*SUBMISSION DEADLINES

Abstract submission Deadline:                   20 December 2017

Abstract Acceptance:                                  31 December 2017

Submission of Final Paper:                         15 February 2018

Final Paper Acceptance:                             26 February 2018

 *PUBLICATION

Contributions must be submitted under the form of abstract (max 300 words), must be written in English and should be formatted according the instructions in the template enclosed with this letter.

Selected papers will be presented at the conference and/or will be published in conference proceedings with ISBN and/or in a special issue of Hue University Journal of Social Sciences and Humanities to peer review.

 *CONTACT

Please send your abstract in Word format as enclosed form to email swpvnhue2018@gmail.com. If you have any questions about the paper submission and Conference, please contact Dr. Anh-Phuong Huynh (chair) via htaphuong@husc.edu.vn and/or anhphuonghus@gmail.com.

All information related to Conference will be available on our Conference website at our Hue University of Sciences, Social Work Faculty website (http://swpvn2018.khoactxhhue.edu.vn/).

ABSTRACT TITLE

Author Name1*, Co-Author Name(s)2

1Institute, Address, City, Country; 2Institute, Address, City, Country;

*Corresponding author:  

Email Address:

The abstract should be included a title, name(s) and complete address(es) of the author(s), key content of the paper and keywords. Please leave a 3.0 cm margin on top and 2.5 cm margin on all other sides. As font you should use Arial or Times New Roman), 13pt with a line spacing of 6pt. The abstract can not contain Figures, Tables and References with the length of maximum 300 words.

Key words: (max 3 keywords)

 

+ Paper in a themed session

 • Theme #1: Legal framework for Social Work Profession in Vietnam
 • Theme #2: Social Work Educational Policy and Standards
 • Theme #3: Professional Practical Models in Social Work

 

 

 

Thông báo số 1

Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế “Định hướng phát triển nghề Công tác xã hội ở
Việt Nam: Vai trò của Pháp luật – Giáo dục và Thực tiễn”
Kính gửi: ……………………………………….…………………………………

I. MỤC TIÊU CỦA HỘI THẢO
Quá trình phát triển và hội nhập thế giới vào sự phát triển chung của Việt Nam đã đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức và vấn đề xã hội. Đề án 32 về Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020 theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo dấu mốc lịch sử cho sự phát triển của nghề Công tác xã hội ở Việt Nam. Mặc dù chỉ mới hình thành, nghề Công tác xã hội ở Việt Nam đã từng bước chuyên nghiệp hóa, dần khẳng định là một nghề mang lại phúc lợi xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn dân, thay đổi và thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang trong quá trình xây dựng Luật nghề Công tác xã hội nhằm tạo ra một khung pháp lý vững chắc cho sự phát triển của nghề Công tác xã hội. Các cơ sở đào tạo đã và đang từng bước đổi mới chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của thực tiễn về nguồn nhân lực. Các trung tâm, cơ sở xã hội và các tổ chức đã và đang xây dựng các mô hình dịch vụ xã hội ngày càng chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu của người dân. Điều đó cho thấy, tam giác “Pháp luật – Giáo dục và Thực tiễn” có thể tạo ra một cơ sở khoa học để nghề Công tác xã hội có vị trí vững chắc trong xã hội.
Trong khuôn khổ của Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2018, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam: Vai trò của Pháp luật – Giáo dục và Thực tiễn”. Hội thảo này là diễn đàn để các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà thực hành Công tác xã hội trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp và sáng kiến nhằm xây dựng một “tam giác” vững chắc để thúc đẩy sự phát triển của nghề Công tác xã hội phù hợp với đặc điểm về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội của Việt Nam.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO
Những tham luận và báo cáo của Hội thảo tập trung vào các 3 chủ đề chính sau:
Chủ đề 1: Cơ sở pháp lý phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam
 Khung pháp lý và hệ thống pháp luật về nghề Công tác xã hội.
 Hệ thống chính sách xã hội trong việc hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế và giải quyết các vấn đề xã hội.
 Vai trò của các Bộ, Ban, Ngành trong việc xây dựng hành lang pháp lý cho nghề Công tác xã hội.
 Vai trò của các hiệp hội nghề và đào tạo Công tác xã hội trong việc hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề và tiêu chuẩn thực hành.
Chủ đề 2: Chương trình đào tạo Công tác xã hội: Thực tiễn, thách thức, đổi mới
 Chuẩn đào tạo, khung chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề ở Việt Nam và trên thế giới.
 Nhu cầu và thực tiễn về đào tạo Công tác xã hội ở Việt Nam.
 Nhu cầu và yêu cầu xã hội về đào tạo ngắn hạn, liên tục về Công tác xã hội.
 Đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội.
 Chương trình thực hành, thực tập và thực tế Công tác xã hội và mạng lưới cơ sở thực hành Công tác xã hội.
Chủ đề 3: Mô hình dịch vụ và trợ giúp xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam
 Mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện, trường học…
 Mô hình trợ giúp xã hội đối với các nhóm đối tượng đặc thù (trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghiện…)
 Mô hình dịch vụ Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng…
 Các mô hình phòng ngừa, trị liệu, phát triển trong Công tác xã hội cá nhân, nhóm (mô hình phòng trị liệu rối nhiễu tâm trí; mô hình can thiệp, trị liệu cho trẻ tự kỷ; mô hình phòng chống bạo lực gia đình…)
 Mô hình Công tác xã hội cộng đồng với đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng nghèo, dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu và sự cố môi trường…
 Mô hình câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng, gia đình…

III. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HỘI THẢO
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO
1. Thời gian: 01 ngày (ngày 23 tháng 03 năm 2018)
2. Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

V. THỂ LỆ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI BÀI
1. Thể lệ gửi bài:
Bài tóm tắt (abstract) không quá 300 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt theo mẫu kèm theo Thông báo. Bài tóm tắt đạt yêu cầu sẽ được Ban tổ chức gửi Thư mời viết bài toàn văn.
Các bài viết sẽ được Hội đồng khoa học của Hội thảo phản biện. Nếu được thông qua, bài viết sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo, có chỉ số ISBN hoặc đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Đại học Huế (Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn). Ban tổ chức sẽ gửi mẫu bài viết toàn văn đến từng tác giả được mời.
2. Thời hạn gửi bài:
– Bài tóm tắt: Trước 17h ngày 20 tháng 12 năm 2017
– Bài báo/Báo cáo toàn văn: Trước 17h ngày 15 tháng 02 năm 2018
3. Địa chỉ gửi bài:
Địa chỉ nhận bài Tóm tắt và Báo cáo toàn văn qua hộp thư điện tử swpvnhue2018@gmail.com. Tiêu đề thư ghi rõ Báo cáo Hội thảo CTXH 03_2018.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
ThS. Hồ Sỹ Thái (Số điện thoại: 0935.778.090)
Cô Trần Thị Thảo Hiền (Số điện thoại: 0909.340.302)

Ban tổ chức Hội thảo kính thông báo đến quý nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên từ các cơ sở giáo dục và các trung tâm/cơ sở xã hội, các tổ chức …gửi báo cáo và tham dự Hội thảo.